บัตรกำนัล (PHYSICAL VOUCHER) ตั้งแต่ 50,100 บาท ขึ้นไป

บัตรกำนัลที่ขยายความสุขให้คุณ สามารถใช้ได้กับร้านบาร์บีคิวพลาซ่า, ฌานา, จุ่มแซ่บฮัท และโภชา ทุกสาขา ให้คุณเลือกได้ตามใจชอบ

เงื่อนไขการซื้อบัตรกำนัลเงินสด (Physical Voucher):
1. บัตรกำนัลนี้ใช้ชำสระสินค้าและบริการ ร้านที่อยู่ภายในเครือบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ได้แก่ บาร์บีคิวพลาซ่า (Bar B Q Plaza), ฌานา (Charna), จุ่มแซ่บฮัท (Joom Zap Hut) และโภชา (PoCha) ทุกสาขา
2.  บัตรกำนัลนี้ได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วตามมาตรา 78/3 ให้แก่ผู้ซื้อบัตรกำนัลนี้ในลำดับแรกแล้ว(องค์กรที่ทำการสั่งซื้อ)จึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเมื่อนำมาใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ร้านได้อีก
3.   มูลค่าของบัตรกำนัลนี้ สามารถนำมาคำนวณเป็นคะแนนสะสมและยอดใช้จ่ายสะสมในสมาชิกได้ เมื่อท่านนำบัตรกำนัลนี้มาใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการของทางร้าน
4.   โปรดแสดงบัตรกำนัลนี้ต่อพนักงาน ณ จุดชำระเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
5.   บัตรกำนัลนี้มีอายุ 12 เดือน นับจากวันที่สั่งซื้อ
6.   บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับบัตรกำนัลที่ถูกทำสำเนา ชำรุด ลบเลือน หรือไม่สมบูรณ์และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
7.    บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์การใช้บัตรกำนัลหากมีการตรวจสอบในระบบพบว่ามีรหัสหมายเลขบัตร ที่ได้มีการใช้มาแล้ว
8.    การใช้บัตรกำนัลนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์ (E-VOUCHER) ตั้งแต่ 100,100 บาท ขึ้นไป 
บัตรกำนัลที่ขยายความสุขให้คุณ สามารถใช้ได้กับร้านบาร์บีคิวพลาซ่า, ฌานา, จุ่มแซ่บฮัท และโภชา ทุกสาขา ให้คุณเลือกได้ตามใจชอบ

*ขั้นต่ำในการสั่งซื้อที่มูลค่า 100,100 บาทข้ึนไป
เงื่อนไขการซื้อบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (Electonic Voucher)::
1.  บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) นี้ใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
2. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) นี้ได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วตามมาตรา 78/3 ให้แก่ผู้ซื้อบัตรกำนัลนี้ในลำดับแรกแล้ว(องค์กรที่ทำการสั่งซื้อ) จึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเมื่อนำมาใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ร้านได้อีก
3. บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้ใช้เฉพาะร้านที่อยู่ภายในเครือบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เท่านั้น ได้แก่ บาร์บีคิวพลาซ่า (Bar B Q Plaza), ฌานา (Charna), จุ่มแซ่บฮัท (Joom Zap Hut) และโภชา (PoCha) ทุกสาขา
4.  มูลค่าของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้ สามารถนำมาคำนวณเป็นคะแนนสะสมและยอดใช้จ่ายสะสมในสมาชิกได้ เมื่อท่านนำบัตรกำนัลนี้มาใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการของทางร้าน
5.  โปรดแสดงบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้ต่อพนักงาน ณ จุดชำระเงิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
6.  บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้มีอายุ 12 เดือน นับจากวันที่สั่งซื้อ
7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
    7.1 การไม่ได้รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
    7.2 การไม่สามารถใช้ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) ได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูล
    7.3 การใช้งานบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) อย่างไม่ถูกต้อง
8.  การซื้อและการใช้ประโยชน์จากบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) นี้ ลูกค้าได้ยินยอมที่จะรับผลผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และตามที่ปรากฏอยู่ในช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯทุกประการ
9.  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์การใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E Voucher) หากมีการตรวจสอบในระบบพบว่ามีรหัสหมายเลขบัตร ที่ได้มีการใช้มาแล้ว
10. การใช้บัตรกำนัลนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้นสนใจติดต่อสอบถามทีมงานฝ่ายขาย
TEL : 086-541-9971 หรือ 083-8992172
E-MAIL : foodpassionsales@foodpassion.co.th


Powered by MakeWebEasy.com